57 عبدالرضا دریابیگی (1391-1309) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا دریابیگی (1391-1309)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «دریابیگی Daryabeigi 75» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
99×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1354
-این اثر مرمت شده است.
پیشینه:
اثر حاضر در کاتالوگ «نمونه‌هایی از آثار هنرمندان نوپرداز ایران» ، آرت‌فر بازل سوییس، 1355 به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 8000 - 6000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 700,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «دریابیگی Daryabeigi 75» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
99×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1354
-این اثر مرمت شده است.
پیشینه:
اثر حاضر در کاتالوگ «نمونه‌هایی از آثار هنرمندان نوپرداز ایران» ، آرت‌فر بازل سوییس، 1355 به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 57 از عبدالرضا دریابیگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.