47 هوشنگ پزشک‌نیا (1351-1296) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: هوشنگ پزشک‌نیا (1351-1296)
نام اثر : زن لمیده

امضاء: «H-PEZESHKNIA 1964» (پایین چپ)
پاستل، آبرنگ و جوهر روی مقوا چسبیده شده روی بوم
70×50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1343
پیشینه:
این اثر در آوریل 2016 در حراج ساتبیز لندن ارایه شده است.


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 700,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زن لمیده

امضاء: «H-PEZESHKNIA 1964» (پایین چپ)
پاستل، آبرنگ و جوهر روی مقوا چسبیده شده روی بوم
70×50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1343
پیشینه:
این اثر در آوریل 2016 در حراج ساتبیز لندن ارایه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 47 از هوشنگ پزشک‌نیا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.