73 هوشنگ پزشک‌نیا (1351-1296) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: هوشنگ پزشک‌نیا (1351-1296)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « هوشنگ پزشک‌نیا 1960 H-PEZESHKNIA 1960» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا چسبیده شده روی بوم
50×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1339
- اثر حاضر در مجله «کاوش» شماره 1، 1339 (روی جلد) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 330,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « هوشنگ پزشک‌نیا 1960 H-PEZESHKNIA 1960» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا چسبیده شده روی بوم
50×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1339
- اثر حاضر در مجله «کاوش» شماره 1، 1339 (روی جلد) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 73 از هوشنگ پزشک‌نیا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.