110 منصور قندریز (1314-1344) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: منصور قندریز (1314-1344)
نام اثر : ترکیب‌بندی

رنگ‌روغن روی بوم
72×62 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1344
- اثر حاضر در کتاب «گزیده آثار منصور قندریز 1344-1314؛ از آفتابی به آفتاب دیگر» (ص 91) به کوشش رویین پاکباز، انتشارات نظر (1398) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 12,000 - 8,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 800,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ترکیب‌بندی

رنگ‌روغن روی بوم
72×62 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1344
- اثر حاضر در کتاب «گزیده آثار منصور قندریز 1344-1314؛ از آفتابی به آفتاب دیگر» (ص 91) به کوشش رویین پاکباز، انتشارات نظر (1398) به چاپ رسیده است.

درباره اثر

منصور قندریز  (ترکیب‌بندی)                                                   

 

ساختار مدرنیسم غربی در آثار منصور قندریز وجهه‌ای ایرانی به خود می‌گیرد که ریشه در عناصر بومی و سنتی این سرزمین دارد. او همواره بر سنت تصویری ایرانی تأکید می‌ورزید و در قالب نقاشی مدرن غربی به مطالعه فرم و جست‌وجوی نقوش و موتیف‌های بومی می‌پرداخت.

در نخستین آثار او شکل‌های نیمه‌انتزاعی انسان، پرنده، خورشید، شمشیر و … در ترکیب با نقوش هندسی تکرارشونده رخ می‌نمایند و بعدها عناصر فیگوراتیو جای خود را به صور هندسی ساده‌تر و صریح‌تر می‌دهند و آثارش را به سمت انتزاع سوق می‌دهند. این سادگی و صراحت خصلتی بدوی به نقاشی‌هایش می‌بخشد.

در اثر حاضر ترکیبی فرمالیستی و اکسپرسیو سرشار از نشانه‌های هندسی و نمادین سنتی دیده می‌شود که بیانی رمزی و آیینی به اثر بخشیده‌اند. مربع و دایره به عنوان دو فرم کامل در ترکیب با هم بر سطح بوم مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت یک ترکیب‌بندی متعادل حاصل شده است. تقسیم‌بندی فضاها در ترکیب‌بندی توسط خط، بافت و رنگ انجام شده و به کلیت اثر انسجام بخشیده است. عنصر خط بر رنگ غلبه داشته و بر بیان بدوی و اکسپرسیونیستی کار تأکید می‌کند. ساده‌سازی فرم‌ها قبل از رسیدن به انتزاع کامل متوقف شده و در عین حال که رویکردی مدرنیستی را به نمایش می‌گذارد، در جزییات رنگ و بویی از سنت را نیز در دل خود می‌پروراند که عشق هنرمند به فرهنگ بومی و نگاه کلی‌اش به فرهنگ جهانی را نمایان می‌سازد.

 

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 110 از منصور قندریز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.