104 صداقت جباری (متولد 1340) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: صداقت جباری (متولد 1340)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه اسماء الحسنی

امضاء: «صداقت جباری 1394» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
193×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه اسماء الحسنی

امضاء: «صداقت جباری 1394» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
193×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 104 از صداقت جباری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.