2 صداقت جباری (متولد 1340) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: صداقت جباری (متولد 1340)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «صداقت جباری 1391» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
140×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 8000 - 6000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 850,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «صداقت جباری 1391» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
140×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از صداقت جباری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.