128 صداقت جباری (متولد 1340) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: صداقت جباری (متولد 1340)
نام اثر : راز نهان

امضاء: «صداقت جباري 1389» فارسي (پايين راست)
رنگ روغن و ورق طلا روي بوم
200×150 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : راز نهان

امضاء: «صداقت جباري 1389» فارسي (پايين راست)
رنگ روغن و ورق طلا روي بوم
200×150 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 128 از صداقت جباری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.