18 شارل حسین زنده رودی (متولد 1316) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: شارل حسین زنده رودی (متولد 1316)
نام اثر : طلا+ریال

امضاء: «Zenderoudi 74» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
73×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1353


برآورد قیمت : 3,500 - 2,500 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : طلا+ریال

امضاء: «Zenderoudi 74» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
73×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1353

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از شارل حسین زنده رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.