103 شارل حسین زنده رودی (متولد 1316) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: شارل حسین زنده رودی (متولد 1316)
نام اثر : پیش از عبور تلماخوس

امضاء: «Zenderoudi 2001» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
102×116 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1380


برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 360,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پیش از عبور تلماخوس

امضاء: «Zenderoudi 2001» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
102×116 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1380

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 103 از شارل حسین زنده رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.