127 شارل حسین زنده رودی (متولد 1316) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: شارل حسین زنده رودی (متولد 1316)
نام اثر :

امضاء: « Zenderoudi» انگليسي (پايين راست)
اکريليک روي کاغذ
98×149 سانتي متر
تاریخ اثر:1350


برآورد قیمت : 500 - 350 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: « Zenderoudi» انگليسي (پايين راست)
اکريليک روي کاغذ
98×149 سانتي متر
تاریخ اثر:1350

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 127 از شارل حسین زنده رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.