16 سهراب سپهری (1359 – 1307) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: سهراب سپهری (1359 – 1307)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «سهراب سپهری» (پایین راست)
گواش روی کاغذ چسبانده‌شده روی مقوا
47×68 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه 1340
پیشینه:
این اثر در اکتبر 2023 در حراج ساتبیز لندن ارایه شده است.


برآورد قیمت : 4 - 3 میلیارد تومان

رقم برنده مزایده: 3,200,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 3,520,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «سهراب سپهری» (پایین راست)
گواش روی کاغذ چسبانده‌شده روی مقوا
47×68 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه 1340
پیشینه:
این اثر در اکتبر 2023 در حراج ساتبیز لندن ارایه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از سهراب سپهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.