46 آیدین آغداشلو (متولد 1319) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: آیدین آغداشلو (متولد 1319)
نام اثر : مرگ و زندگی از مجموعه خاطرات انهدام

امضا: «aydin 2009» (پایین چپ روی هر لت)
گواش روی مقوا
دو لته‌ای، هر لت ۵8×۷7، در مجموع ۱۱6×۷7 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388
پیشینه:
این اثر در اکتبر 2009 در حراج کریستیز دوبی ارایه شده است.


برآورد قیمت : 12 - 10 میلیارد تومان

رقم برنده مزایده: 13,200,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 14,520,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : مرگ و زندگی از مجموعه خاطرات انهدام

امضا: «aydin 2009» (پایین چپ روی هر لت)
گواش روی مقوا
دو لته‌ای، هر لت ۵8×۷7، در مجموع ۱۱6×۷7 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388
پیشینه:
این اثر در اکتبر 2009 در حراج کریستیز دوبی ارایه شده است.

درباره اثر

مجموعه «خاطرات انهدام»، برجسته‌ترین دوره آثار آیدین آغداشلوست که از دهه پنجاه خورشیدی تاکنون تداوم یافته و در حراج‌هایی معتبر چون بونامز لندن، کریستیز دوبی و حراج تهران در معرض دید و خرید بوده است. اثر «مرگ و زندگی» در این حراج، نماینده همین مجموعه است. این دوره، انهدام خاطراتی تصویری است که مخاطب نقاشی با آن قریب است، اما آیدین آغداشلو، این تصاویر را غریب می‌خواهد و می‌سازد و رفتاری پست‌مدرن را تبادر و حمل می‌کند. رجعت به گذشته و بازخوانی آن وجهی از پست‌مدرن است که در آثار آیدین آغداشلو، ویژه است.

در اثر پیش رو تنها صورت است که محو شده و آن‌هم نه کامل بلکه همراه با خطوطی که خشم و اندوه را توأم، نمایش می‌دهند. «مرگ» و «زندگی» این‌جا، تنها در مخدوش‌ساختن چهره، دچار تفاوت هستند؛ یعنی کارکرد مرگ، برای آن‌ که در حقیقت و با حقیقت زنده است و ردی از خود بر جهان حک کرده – در اجتماع، هنر و… – در همین حدود مؤثر و مفسّر است: یک روایت دقیق از عرفانِ ایرانی.

ظرافت در قلم‌گذاری‌های استادانه، در همخوانی نقاشی غرب و شرق و رنگ‌های درخشان و المان‌های نقاشی سنتی ایرانی ـ اسلامی، دو قاب ایستا را از دینامیکی زیبایی‌شناسانه سرشار ساخته و نورها، از افق‌هایی ماورایی، بر اثر تابیده‌اند؛ یکسان بر «مرگ» و «زندگی» که دو لَت طلوع و غروب خاکی‌اند.

آیدین آغداشلو، استاد تاریخ و نقد هنر ایران و جهان، پدرش از مهاجرین قفقاز بود. از کودکی نقاشی می‌کرد. در یازده‌سالگی، در رشت، از آثار محمدحبیب محمدی؛ و سپس در تهران از کلاس‌های نقاشی موسیو تیگران بازیل و بیوک احمری آموخت و آن‌گاه مدتی در دانشکده هنرهای زیبای تهران به تحصیل پرداخت. در دوره‌های آغازین، آثارش در عین و حین گرایش به رئالیسم، سوررئالیسمی پنهان همراه دارند، در ترکیب با مروری بر آثار رنسانس – از بوتیچلّی – تا بعد – تا دکریکو – و آن‌گاه تأمل و تحلیل آثار و المان‌های کهن ایران، آثار هنرمند را سبک‌مند و منحصر، تعریف و تفسیر می‌کنند.

آیدین آغداشلو، برآیند هنر دیروز و امروز را حمل می‌کند؛ آن‌چنان که در اثر «مرگ و زندگی» انهدام زیست، انسان معاصر و مصائب آن، با ایجاد فضایی رنسانسی و باشکوه، بیننده اثر را از تاریخ انسان و انسان تاریخی عبور می‌دهد. این یک‌ پارادوکس در جست‌وجوی معنای زیبایی است، اما زیبایی را تصویری متفاوت می‌بخشد.

آیدین آغداشلو، در کتاب «از خوشی‌ها و حسرت‌ها» می‌گوید: «… مانده‌ام و کار کرده‌ام و حاصل داده‌ام». سهمی ویژه از این حاصل، نقاشی‌های آیدین آغداشلوست.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 46 از آیدین آغداشلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.