119 پروانه اعتمادی (متولد 1326) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: پروانه اعتمادی (متولد 1326)
نام اثر : از مجموعه دختر شاه پریان

امضاء: «پروانه اعتمادی 97 مهر هنرمند» (پایین راست)
کلاژ روی مقوا
85×115 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه دختر شاه پریان

امضاء: «پروانه اعتمادی 97 مهر هنرمند» (پایین راست)
کلاژ روی مقوا
85×115 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 119 از پروانه اعتمادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.