3 پروانه اعتمادی (متولد 1326) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: پروانه اعتمادی (متولد 1326)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «پروانه اعتمادی» (پایین چپ)
پاستل روی مقوا
58×74 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1371
این اثر با گواهینامه خانم پروانه اعتمادی ارایه می شود.


برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «پروانه اعتمادی» (پایین چپ)
پاستل روی مقوا
58×74 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1371
این اثر با گواهینامه خانم پروانه اعتمادی ارایه می شود.

درباره اثر

نقاشی‌های پروانه اعتمادی همواره رویکردی متفاوت به متریال‌های ساده را به نمایش می‌گذارند؛ استفاده از پاستل، مدادرنگی و کولاژ در آثار او عرصه‌ای است برای ظهور امکانات رنگ، خط و بافت بر بستر مقوا، کاغذ، چوب و بوم. این ساده‌گزینی ماده نقاشی، در انتخاب موضوع نقاشی نیز دیده می‌شود. یک گلدان گل، میوه، پیت حلبی، آبپاش و… برای بیانگری ذهنیت اعتمادی کافی و گویاست.

نقاشی پیش‌رو از مجموعه نقاشی‌های پاستلی و مربوط به یکی از دوره‌های درخشان کاری پروانه اعتمادی است. این مجموعه که پس از دوره نقاشی‌های آبستره شروع شد، نگاه مینیمالیستی و کمینه‌گرای نقاشی‌های تجریدی را با مضامین اشیاء ساده و اغلب پیش پا افتاده به هم می‌آمیزد و سطوح رنگی را با حداقل فرم‌ها بازنمایی می‌کند.

علاوه بر ساده‌سازی فرم و موضوع، در این اثر رنگ نیز صریح، محدود و بسیط است. کمپوزیسیون ساده و دفرماسیون فرمی گرچه اثر نقاشی را از هر نوع مفهوم پیچیده دور می‌کند، در عین حال اشیا با دقت و ظرافت در چارچوب کادر جای گرفته است.

نوع انتخاب اشیایی چون سینی پذیرایی در پشت گلدان و میوه، بازتاب تجربیات زیسته هنرمند و نگاه زنانه به خانه و محیط زندگی روزمره است؛ گویی نقاش برای بیانگری به امور پیچیده نیازی ندارد. قرارگیری اشیای دم‌دستی، فضا را از هرگونه مفهوم کنایی خالی می‌کند و شی را در بی‌تکلف‌ترین حالت نمایش می‌دهد. عدم حضور خط زمینه سبب نوعی تعلیق فضا در اثر نقاشی شده است. گویی سه شیء تشکیل‌دهنده اثر در خلایی لازمان و لامکان، در سکونی آرام رخ می‌نمایند. الگوهای تکرارشونده در فرم و موضوع، رنگ‌گزینی محدود، خلوص فرمی، خطوط زمخت کناره‌نما، پرهیز از به‌کارگیری سایه‌روشن از دیگر وجوه شاخص در نقاشی‌های پاستلی اعتمادی است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از پروانه اعتمادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.