107 پروانه اعتمادی (متولد 1326) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: پروانه اعتمادی (متولد 1326)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: « اعتمادی 37» (وسط است)
سیمان و رنگ روغن روی تخته
80×60 سانتیمتر 
تاریخ اثر: 1357


برآورد قیمت : 8000 - 6000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 750,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: « اعتمادی 37» (وسط است)
سیمان و رنگ روغن روی تخته
80×60 سانتیمتر 
تاریخ اثر: 1357

درباره اثر

پروانه اعتمادی در دهه 1350 با انتخاب بافت در به کارگیری نقاشی رنگ‌روغن بر روی زمینه سیمانی، کار با ماده‌های متفاوت در نقاشی را آزمود که یکی از موفق‌ترین و شناخته‌شده‌ترین دوره‌های کاری او محسوب می‌شوند. مضمون طبیعت‌بیجان که در دوره‌های مختلف کاری این هنرمند تکرار شده، در مجموعه آثار سیمانی نیز دیده می‌شوند. ماهی‌ها از مهم‌ترین اشیایی هستند که او در طبیعت‌بیجان‌های خود به کار می‌گیرند. ماهی‌ها در نقاشی‌های اعتمادی در اواخر دهه پنجاه و در آستانه تحولات جامعه که به انقلاب منتهی شد و در دهه شصت که ایران درگیر جنگ بود، تصویری پرتنش و همراه با اضطراب را در پس ترکیب‌بندی‌های به ظاهر آرام و ساده به نمایش می‌گذارند.

اثر حاضر که مربوط به سال 1357 است و در آستانه انقلاب پدید آمده، بافت خشن و درشت پسزمینه و رنگ‌های سبز کدر و نگاه خیره ماهی‌ها بر رویکرد بیان‌گرایی اعتمادی تأکیدی دوچندان داشته است. استفاده از خطوط زمخت کناره‌نما با رنگ سیاه و تیره و ایجاز و صراحت در به کارگیری فرم از رویکرد مدرنیستی پروانه اعتمادی حکایت دارد. او با کمترین میزان خط و رنگ به ترکیب‌بندی تابلو سامان بخشیده است. فرم ساده ماهی‌ها و رنگ سبز گیاهان و ماهی‌ها، آثار بهمن محصص را که معلم پروانه اعتمادی بود، به خاطر می‌آورند، اما اعتمادی از این تشابه صوری گذر کرده و به بیانی شخصی در اثر خود رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از پروانه اعتمادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.