67 پروانه اعتمادی (1326) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: پروانه اعتمادی (1326)
نام اثر : طبیعت بیجان

رنگ‌روغن و سیمان روی تخته سه لا
60×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اواخر دهه 1350


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : طبیعت بیجان

رنگ‌روغن و سیمان روی تخته سه لا
60×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اواخر دهه 1350

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 67 از پروانه اعتمادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.