89 پروانه اعتمادی (متولد 1326) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: پروانه اعتمادی (متولد 1326)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دختر شاه پریان

امضاء: «پروانه اعتمادی 97 و مهر هنرمند» (پایین راست)
کلاژ روی مقوا
85×115 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دختر شاه پریان

امضاء: «پروانه اعتمادی 97 و مهر هنرمند» (پایین راست)
کلاژ روی مقوا
85×115 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376

درباره اثر

پروانه اعتمادی پس از دوره‌های آثار سیمانی و مدادرنگی‌ها، از سال 1375 به تکنیک کلاژ روی آوردکه اولین و مهم‌ترین مجموعه آن‌ها، «جهیزیه دختر شاه پریان» نام دارد. اعتمادی که حدود بیست سال به ساخت‌وساز جامه‌ها و بافته‌ها و انارها با مدادرنگی پرداخته بود، در مجموعه جدید با چاپ مجدد آثار مداد رنگی و کلاژ آن‌ها به دنیایی پرتحرک و قصه‌گو پا گذاشت.

اعتمادی درباره مضمون این مجموعه می‌گوید: «دختر شاه پریان، یک افسانه قدیمی است که همیشه در خود عنصری از امید، امیدی از‌ جایی، از‌ جایی که مربوط به دنیای انسانی نیست دارد. این امید همیشه با خوشحالی همراه است، با یک عنصر دلگرم‌کننده و کمکی از غیب. احساس می‌کنم جوانان این دوره و زمانه واقعاً منتظر‌ کمکی‌ از‌ غیب هستند. همه آن‌ها دلشان می‌خواهد‌ دختر‌ شاه‌ پریان بیاید و همه زندگیشان را درست کند»1.

این مجموعه که هنرمند آن را «زنانه» می‌نامید، از افسانه‌ای ملهم شده بود که توسط خود زنان ساخته شده است. پروانه اعتمادی تمام قصه‌های دنیا را ساخته و پرداخته زنان می‌داند.‌ این‌ زنان‌ هستند که اصولاً قصه‌ساز و قصه‌گویند و تخیلات و تغزلات‌ را‌ سر و صورت می‌دهند. آنها حقیقت را به آن صورتی که دوست دارند در بافت و ساختار قصه می‌گنجانند‌ و راهی غیرمستقیم برای‌ طرح آن پیدا می‌کنند. افسانه‌ها و داستان‌ها اشاره به حقیقتی هستند در درون یک چیز زیبا‌ به‌ اسم «قصه». گویی هنرمند در این مجموعه از همه زنان دعوت می‌کند تا‌ از‌ نو یک جهیزیه بسازند و به خلاقیتشان بازگردند؛ جهیزیه‌ای از تمام امکانات بالقوه‌ای که‌ در‌ وجودشان‌ هست.

در اثر حاضر، شتاب و پویایی فرم‌ها و فیگور و قوه جاذبه‌ای که‌ اجزا را دفع و جذب می‌کند چنان است که ترکیب‌بندی را در فضا به رقص درآورده است. در این شتاب رقصان و لباس‌هایی که در فضا پراکنده‌اند، هويت انسان غایب است‌، اما در عین حال حضور فعالش حس می‌شود. در این فضا غیبتی اتفاق افتاده، انسانی چند‌ لحظه‌ پیش این‌جا بوده و رفته یا انسانی لحظه‌ای دیگر بدین‌جا باز خواهد گشت. نقاش دنیایی طربناک و جوان را به نمایش می‌گذارد، دنیایی طنزآمیز و اندیشناک.

پروانه اعتمادی به عنوان نقاشی آگاه به زبان هنر معاصر، با بهره‌گیری از شیوه کلاژ زبانی امروزی و معاصر را برای بیان هنری خود برگزیده است.


1. ملکی، توکا؛ گفت‌وگو با پروانه اعتمادی؛ مجله بخارا، ش 3، آذر 1377، صص 315-322.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 89 از پروانه اعتمادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.