14 پرویز کلانتری (1395-1310) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز کلانتری (1395-1310)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «کلانتری 1389» (پایین چپ)
کاهگل و اکریلیک روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389
-این اثر در اکتبر 2011 در حراج کریستیز دوبی ارائه شده است.


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «کلانتری 1389» (پایین چپ)
کاهگل و اکریلیک روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389
-این اثر در اکتبر 2011 در حراج کریستیز دوبی ارائه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 14 از پرویز کلانتری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.