13 پرویز کلانتری (1395 – 1310) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز کلانتری (1395 – 1310)
نام اثر : شهر گمشده من

امضاء : «کلانتری 1392» فارسی (پایین چپ)
کاه گل و اکریلیک روی بوم
200×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1392


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شهر گمشده من

امضاء : «کلانتری 1392» فارسی (پایین چپ)
کاه گل و اکریلیک روی بوم
200×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از پرویز کلانتری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.