70 پرویز کلانتری (1395-1310) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز کلانتری (1395-1310)
نام اثر : کویر

امضاء: «کلانتری 1391» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : کویر

امضاء: «کلانتری 1391» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 70 از پرویز کلانتری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.