135 پرویز کلانتری (1395 – 1310) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز کلانتری (1395 – 1310)
نام اثر :

امضاء: «کلانتري 1386» فارسي (پايين چپ)
کاه گل و اکريليک روي بوم
250×130 سانتي متر
تاریخ اثر:1386


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «کلانتري 1386» فارسي (پايين چپ)
کاه گل و اکريليک روي بوم
250×130 سانتي متر
تاریخ اثر:1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 135 از پرویز کلانتری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.