11 پرویز کلانتری (1395-1310) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: پرویز کلانتری (1395-1310)
نام اثر : بدون عنوان

امضا: اثر راست: « P. KALANTARI 1989» (پایین چپ) اثر چپ: «P. KALANTARI 1988» (پایین چپ)
رنگ روغن و کاه‌گل روی بوم
71×56 سانتیمتر
تاریخ اثر راست:1368، اثر چپ: 1367


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 260,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا: اثر راست: « P. KALANTARI 1989» (پایین چپ) اثر چپ: «P. KALANTARI 1988» (پایین چپ)
رنگ روغن و کاه‌گل روی بوم
71×56 سانتیمتر
تاریخ اثر راست:1368، اثر چپ: 1367

درباره اثر

دو تابلوی حاضر، اثر پرویز کلانتری که همراه با هم در این حراج ارایه می‌شوند، به یکی از شناخته‌شده‌ترین و مهم‌ترین دوره‌های هنری او تعلق دارد، مجموعه آثار تکرنگ کاهگلی او که اولین نمونه‌های آن در دهه 1350 کارشده‌اند. دلبستگی کلانتری به معماری ایران از همین مجموعه آثارش شکلی برجسته و مهم در آثار او می‌یابند که تا پایان عمر هنرمند در کارهایش تداوم یافت. بناهای گلی زیر تابش آفتاب و سایه‌هایشان اساس فکر او را می‌سازند و کلانتری طی جست‌وجویی برای یافتن استتیک ویژه‌ای از سایه‌ها، از روستاهای کوهستانی تا کویر، سرزمین‌های گرم و آفتابی با بام‌های گلین مدور، با بادگیرها در سراسر ایران، هر کجای این دیار که آفتاب طلوع و غروب می‌کند، رنگ‌های گرم خاک از قهوه‌ای تا طلایی را بر تابلوهایش ثبت کرد.

پرویز کلانتری درباره تابلوهای تکرنگ کاهگلی خود می‌نویسد: «هر خشت و هر دیوار حرفی دارد با تو، رازی دارد از حوادث جهان و گذشت زمان. ساییدگی دیوار از باد است، از باران است، از گذشت زمان است و این زمین، زمینی که با اطمینان زیرپایت حس می‌کنی، اشارتی است در آیینه خشت به ناپایداری، و خشت نمودار خاک است و سرنوشت و سرگذشت تبار ماست بر دیوار. تا بماند به رسم یادگار، به رسم، به نقش، به شکل»[1].

[1] . بروشور نمایشگاه گالری سیحون، آبان 1352.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 11 از پرویز کلانتری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.