24 حسین کاظمی (1375-1303) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین کاظمی (1375-1303)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«کاظمی-ح 1349» (پایین راست)
اکریلیک روی تخته
70×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1349
پیشینه:
این اثر توسط صاحب فعلی از گالری زیرزمین دستان در تهران خریداری شده است.


برآورد قیمت : 8000 - 6000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 700,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«کاظمی-ح 1349» (پایین راست)
اکریلیک روی تخته
70×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1349
پیشینه:
این اثر توسط صاحب فعلی از گالری زیرزمین دستان در تهران خریداری شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 24 از حسین کاظمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.